Úvod

 

Z důvodů nemoci a plného vytížení truhlárny je  od  29.11.2017  až  do  odvolání   

pozastaven prodej výrobků a příjem objednávek v kamenném  obchodě. Prodej 

a objednávky  palisád  je nadále možný telefonicky :   Aleš Svoboda - 602339405 

a nebo e-mailem na:  Vyroba.palisad@seznam.cz 

 

Vznik společnosti:

 

Lesní společnost Bečov, s.r.o. (dále jen LS) vznikla 24.3.1992 t.j. v době, kdy probíhala transformace státních lesů. V této době LS zpracovala konkurenční privatizační projekt na část majetku Západočeských státních lesů Lesního závodu Žlutice. Tento projekt obhájila při výběrovém řízení a koupila od Fondu národního majetku výrobní prostředky pro obsluhu lesa.
Základem programu společnosti jsou práce a služby pro vlastníky a uživatele lesa, zejména těžba a prodej dříví a tzv.pěstební činnost. Z tohoto hlediska tvoří primární základnu lesy ve vlastnictví státu (LČR) a jiných vlastníků.
S majitely lesa jsou uzavírány dlouhodobé či krátkodobé smlouvy, nebo smlouvy pouze na vybrané činnosti. Na základě této skutečnosti je charakter podnikání spojen převážně s půdou.

 

V souvislosti se zvyšováním kvality služeb a zboží jsou u nás zaváděny tyto nástroje managementu:

 

24.1.2006 byl zaveden systém managementu jakosti ISO 9001:2001 udělený 3EC International, s.r.o.

 

3.11.2006 byla zaveden systém ověřování spotřebitelského řetězce C-o-C CFCS 1004: 2005

 

od 3.11.2006 u firmy probíhá zavádění systémů EMS (ISO 14001:2005) a SMS (ISO 18001:1999)

 

Politika manažerských systémů

 

Hlavní předmět činnosti:

 

  • služby v rámci lesnictví tzn. pěstování lesa,
  • těžba a obchod se dřevem - výkup, prodej,
  • dřevovýroba
  • tlaková impregnace výrobků ze dřeva, prodej dřeva a výrobků ze dřeva ("Dřevo pro Vaši zahradu" - palisády, kůly, plotovky, pergoly, zahradní nábytek, dřevěná dlažba),
  • zemědělství (pastevní hospodářství),
  • myslivost.

 

Lesní společnost Bečov, s.r.o.
Karlovarská 305
364 64 Bečov nad Teplou

IČ: 45356165

DIČ: 699001212

Aktuálně

2017-11-28 17:13:16

Dotace na likvidaci invazních rostlin

V roce 2017 bylo pro Lesní společnost Bečov, s.r.o. a Statek Lunga, s.r.o. poskytnuta dotace na likvidaci invazních rostlin z rozpočtu Karlovarského kraje.


2016-05-23 20:07:03

Poskytnutí dotace

Na základě žádosti Lesní společnosti Bečov, s.r.o. o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo poskytnutí dotace z rozpo..