Poskytnutí dotace

Na základě žádosti Lesní společnosti Bečov, s.r.o. o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích

zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.

Fotogalerie