Palivové dříví

 

 

Palivové dříví nabízíme v sortimentu:

 

- štípané listnaté dříví buk, dub, jasan, javor  0,3 - 0,5 m délky

- štípané listnaté dříví bříza, olše  0,3 - 0,5 m délky

- štípané jehličnaté dříví 0,3 - 0,5 m délky

 

Co se týče množství, je nejběžnější používanou  metodou  měření  množství  v  tzv.

prostorových metrech (prm)  a  to  je  vyskládané  dřevo  do hráně o rozměrech

1 x 1 x 1 m.

Jako další metoda se používá měření tzv. prostorového metru sypaného (prms)

což  vlastně  znamená  volně  naházené  neboli  nasypané  dříví  na  hromadě. Toto

množství se ale může hodně lišit  od  potřebného  množství na topnou sezonu udá-

vanou výrobcem spalovacích kotlů.

Poslední metodou měření je tzv. plnometry neboli kubíky (m3). K tomuto měření

je zapotřebí speciálních tabulek a proto se u měření množství palivového dříví prak-

ticky nepoužívá.

IMG_0295

Aktuálně

2023-03-27 10:17:10

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu

Poskytnutí dotace na instalaci fotovoltaické elektrárny bez akumulace pro pilu Vodná a pilu Bečov nad Teplou sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.    


2020-01-06 14:09:42

Údržba alejové výsadby Hlinky

V roce 2019 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.


2020-01-06 14:05:46

Dotace na likvidaci invazních rostlin

V roce 2019 byla pro Lesní společnost Bečov, s.r.o. a Statek Lunga, s.r.o. poskytnuta dotace na likvidaci invazních rostlin z rozpočtu Karlovarského kraje.


2017-11-28 17:13:16

Dotace na likvidaci invazních rostlin

V roce 2017 bylo pro Lesní společnost Bečov, s.r.o. a Statek Lunga, s.r.o. poskytnuta dotace na likvidaci invazních rostlin z rozpočtu Karlovarského kraje.


2016-05-23 20:07:03

Poskytnutí dotace

Na základě žádosti Lesní společnosti Bečov, s.r.o. o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo poskytnutí dotace z rozpo..