Doprava

Zajišťujeme nákladní dopravu vozidly o užitečné hmotnosti od 3,5t do 25t v tuzemsku i do zahraničí.

Komplexní odvoz dřeva speciálními odvozními soupravami na vlastní manipulační sklady a k odběratelům.

IMG_0303    IMG_0302

TATRA web     MAN web

Aktuálně

2017-11-28 17:13:16

Dotace na likvidaci invazních rostlin

V roce 2017 bylo pro Lesní společnost Bečov, s.r.o. a Statek Lunga, s.r.o. poskytnuta dotace na likvidaci invazních rostlin z rozpočtu Karlovarského kraje.


2016-05-23 20:07:03

Poskytnutí dotace

Na základě žádosti Lesní společnosti Bečov, s.r.o. o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo poskytnutí dotace z rozpo..