Dotace na likvidaci invazních rostlin

V roce 2017 bylo pro Lesní společnost Bečov, s.r.o. a Statek Lunga, s.r.o. poskytnuta dotace na

likvidaci invazních rostlin z rozpočtu Karlovarského kraje.

Fotogalerie