Dřevovýroba

Dřevovýroba u Lesní společnosti Bečov zahrnuje dva provozy a to:

 

1) Výroba frézované kulatiny, tzv. palisád, půlpalisád, kůlů a plotovek v provozovně v areálu  

     manipulačního skladu v Bečově nad Teplou u vlakového nádraží

 

2) Výroba stavebního řeziva,  tj. trámů, hranolů, fošen, prken a latí v provozovně truhlárny

     Vodná

 

3) Truhlářská výroba, v provozovně truhlárna Vodná

 

Všechny výrobky nabízíme také ošetřené pomocí tlakové impregnace proti škůdcům, plísním a

houbám a to přípravkem Wolmanit CX-8. Tuto vakuotlakovou impregnaci provádíme v provo-

zovně areálu manipulačního skladu v Bečově nad Teplou.

 

Aktuálně

2017-11-28 17:13:16

Dotace na likvidaci invazních rostlin

V roce 2017 bylo pro Lesní společnost Bečov, s.r.o. a Statek Lunga, s.r.o. poskytnuta dotace na likvidaci invazních rostlin z rozpočtu Karlovarského kraje.


2016-05-23 20:07:03

Poskytnutí dotace

Na základě žádosti Lesní společnosti Bečov, s.r.o. o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo poskytnutí dotace z rozpo..